Servier Leadership Model

Dla Servier Polska zrealizowaliśmy minutową animację na potrzeby projektu Servier Leadership Model.


  • Klient: Servier
  • Kategoria:wideo / animacja